Wat is het lichtregister?

In het lichtregister staan lichtprofessionals vermeld die met hun registratie kunnen aantonen over de vereiste opleidingen/kennis te beschikken en deze lichtkennis op een continue wijze actueel houden.

Waarom een lichtregister?

Licht is een vak! Om dit vak goed  te kunnen beoefenen is er kennis nodig. Het lichtregister is er voor lichtprofessionals én voor potentiële opdrachtgevers. 

Hoe werkt het?

Een geïnteresseerde lichtprofessional dient een aanvraag in, per e-mail, voor inschrijving in het lichtregister. Op basis van objectieve en toetsbare criteria wordt de inschrijving beoordeeld. Bij een positieve beoordeling wordt de lichtprofessional ingeschreven in het lichtregister en ontvangt een persoonlijk registratienummer. Naast het registratienummer is een geregistreerde gerechtigd op de afkorting LR achter zijn/ haar naam te zetten en het logo van het lichtregister te gebruiken (mits gekoppeld aan de eigen naam). Indien na inschrijving blijkt dat er onjuiste gegevens zijn verstrekt dan zal de registratie van deze website worden verwijderd, ook zal er geen restitutie plaatsvinden.

Voordeel voor opdrachtgevers?

Een opdrachtgever is nu in staat te toetsen of degene die het advies of ontwerp zal verzorgen ook daadwerkelijk beschikt over actuele lichtkennis. Door het register te raadplegen kan dit worden gecontroleerd zodat de opdrachtgever zich kan behoeden voor minder deskundige partijen.

Voordeel voor geregistreerde lichtprofessionals?

Een lichtprofessional kan door zijn inschrijving aantonen over lichtkennis te beschikken en dat er tijd en moeite wordt besteed om deze kennis op peil te houden. Door de afkorting LR en/of het logo te gebruiken kan dit ook gecommuniceerd worden. Door
inschrijving in het lichtregister wordt de inschrijver erkend en herkend als een kundig lichtprofessional.

Waar staat het lichtregister voor?

Het lichtregister is uitsluitend een register en zal enkel deze functie uitoefenen. Om het lichtvak goed te kunnen uitvoeren is het nodig om over een goede opleiding te beschikken en te zorgen dat deze kennis wordt onderhouden.

Naast de inschrijving in het lichtregister stimuleren wij iedere lichtprofessional om ook lid te worden van vak- en/of beroepsverenigingen zoals de NSVV,  LiTG, Cibse, IALD, IES. Overweeg ook om deel te nemen aan werkgroepen en commissies in de verlichtingsbranche. Dit alles is belangrijk voor uw beroepsnetwerk. Daarnaast organiseren deze organisaties congressen, workshops en worden er publicaties ontwikkeld. Allemaal mogelijkheden om de lichtkennis uit te breiden.

Wat is de Raad van Advies?

Om het lichtregister helder en open te houden is er de Raad van Advies (RvA). In deze RvA zitten deskundigen vanuit diverse disciplines; branche organisaties, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. Regelmatig komt de raad bijeen om de
doelstellingen van het lichtregister te bewaken en verder uit te bouwen. Indien gewenst kunt u per e-mail kenbaar maken om aan de RvA deel te willen nemen.