Hoe kan ik inschrijven in het lichtregister?

Lichtprofessionals dienen een aanvraag tot registratie per e-mail in te zenden. Aangezien het lichtregister uitsluitend kijkt naar de kennis over de verlichtingskunde zijn er om geregistreerd te kunnen worden drie opties: 

OPTIE A

indien u in het bezit bent van een diploma in de verlichtingskunde bijvoorbeeld MVT, HVK, Lichtdiploma, ELE, Hogere Verlichtingstechniek of HBO Lichtontwerp kunt u 
rechtstreeks worden ingeschreven. Wilt u bij uw aanvraag een kopie diploma voegen en ons dit per e-mail toezenden?

OPTIE B

u hebt andere lichtcursussen en/of lichtopleidingen gevolgd. Wilt u naast de kopieën van deze opleidingen ook een opgave doen van uw werkzaamheden in de lichtbranche? (werkervaring en taken)

OPTIE C

u hebt geen formele cursussen en/of lichtopleidingen gevolgd maar door ervaring en/ of zelfstudie zich de lichtkennis eigen gemaakt. Wilt u dan een opgave doen van uw 
werkzaamheden in de lichtbranche? (werkervaring en taken) 

Voor optie B en C geldt dat het nodig kan zijn om u voor een extra interview/ praktijkcase/lichttest uit te nodigen. Hiervoor wordt u een persoonlijk voorstel 
aangeboden.

Voordelen inschrijving

Erkenning als lichtprofessional, door uw aanwezigheid in het register laat u zien het lichtvak serieus te nemen. U kunt zich hiermee onderscheiden en uw professionele waarde verhogen. Door de afkorting LR achter uw naam te zetten en het lichtregister logo op uw  uitingen te plaatsen maakt u dit kenbaar. Potentiële opdrachtgevers kunnen u vinden en een ander voordeel is dat u wordt gestimuleerd om te blijven werken aan uw persoonlijke ontwikkeling.

Geldigheidsduur inschrijving

Uw inschrijving is onbeperkt geldig mits u aan twee voorwaarden hebt voldaan. De eerste is de betaling van de jaarlijkse registerkosten. Het tweede is het voldoen aan het behalen van het vastgestelde aantal CPD punten. Hiervoor werken we in blokken van 3 jaar en in 3  jaar dient u 60 CPD punten te behalen. In de praktijk komt het er op neer dat u al uw lichtactiviteiten (beursbezoek, cursussen, seminars, enzovoort) bijhoudt op uw activiteitenlijst. Deze activiteitenlijst dient u één maal per jaar of op ons verzoek naar ons door te mailen. Bij twijfel aan een opgegeven activiteit zal door ons worden verzocht om de nodige bewijsstukken te leveren zoals kopieën van gevolgde cursussen, toegangsbewijzen, verklaringen van aanwezigheid. Natuurlijk zullen wij u zoveel mogelijk stimuleren tot het deelnemen aan lichtactiviteiten. Wanneer blijkt dat u achterloopt met het vergaren van CPD punten zullen we u tijdig hier over benaderen zodat u de kans hebt om dit in te lopen. De opzet van het lichtregister en het verkrijgen van de CPD punten is voor een lichtprofessional geen extra belasting. Het is enkel het vastleggen van professionele activiteiten welke behoren bij ons vak zoals beursbezoek, lezen van vakbladen en het bijwonen van trainingen en cursussen.

Kosten voor deelname

INSCHRIJVING BASIS

Jaarlijkse kosten € 25,- 
Inclusief vermelding van naam.
Genoemde bedrag is exclusief BTW.

INSCHRIJVING EXTRA

Jaarlijkse kosten € 50,-
Inclusief vermelding van naam, bedrijfsnaam  en e-mail adres.
Genoemde bedrag is exclusief BTW.